groenpoort

De woongaarden van Veenendaal-oost

Groenpoort, het noordelijk en laatste wijkdeel van Veenendaal-oost, staat bekend om haar groene karakter. Hier worden de komende jaren bijna 1.000 nieuwe woningen ontwikkeld. DEVO zal deze woningen voorzien van duurzame warmte.   

Voor Groenpoort wordt een nieuw, hypermodern en duurzaam energiesysteem gebouwd. Aan de ontwikkeling van het energiehuis en het distributienetwerk wordt hard gewerkt. De aanleg van het distributienet wordt in september 2023 gestart en begin 2024 wordt gestart met de bouw van het nieuwe energiehuis. Vanaf 2025 gaan de eerste bewoners genieten van de duurzaam opgewekte warmte en koude in hun woning, geproduceerd en geleverd door DEVO.

fe83d5e5-4fda-4f01-b09e-d0813cec9887,46ce5293-baf8-4c2c-9e3f-416ee034a48a,bca0230a-a096-4ed4-8772-fed9e159dee9
Bouw innovatieve en duurzame warmtecentrale DEVO van start
Warmtebuffer overbrugt pieken tijdens ‘de spits’
Van start! Groenpoort krijgt het energiesysteem van de toekomst

innovatief en duurzaam

Een nieuwe warmtecentrale voor Groenpoort

Om Groenpoort van duurzame warmte te voorzien, wordt een nieuwe energiecentrale gebouwd. De ontwikkeling en het beheer van deze centrale ligt in handen van DEVO. DEVO staat voor Duurzame Energie Veenendaal-oost. 


De afgelopen tijd zijn er belangrijke stappen gezet voor de aanleg van deze nieuwe centrale. We hebben de bedrijven geselecteerd die de bouw van het energiehuis en de aanleg van het distributienet gaan realiseren. Samen met hen gaan we de komende tijd aan de slag om een optimaal ontwerp te maken voor het nieuwe energiesysteem.

 

Energiehuis

De warmte en koude voor de bewoners van Groenpoort wordt straks geproduceerd in een nieuw energiehuis. Deze warmtecentrale maakt gebruik van de nieuwste technieken. Uitgangspunt is het gebruik van grootschalige warmte buffering en een sterke warmtepomp. De warmte buffering maakt het straks mogelijk om op grote schaal warmte op te slaan. Hiermee kan de centrale 100% duurzaam opgewekte energie inzetten bij de productie van de warmte. 

 

Voor de bouw van de centrale is DEVO een samenwerking aangegaan met Linthorst Techniek. Zij hebben een krachtig energiesysteem ontwikkeld. De energiecentrale zal bij de ingang van de wijk als eyecatcher gaan fungeren. De architect van het energiehuis (Mies Architectuur) heeft het gebouw zo ontworpen dat het goed past bij de uitstraling van de wijk en in harmonie is met de bouwstijl van de woningen. Bouwbedrijf Kreeft is namens Linthorst verantwoordelijk voor de realisatie van de bouw van de energiecentrale. 
 

Distributienet warmte en koude

De opgewekte warmte en koude moet natuurlijk terecht komen in de Groenpoortse woningen. Voor de aanleg van het distributienet werkt DEVO samen met VOROVO. Dit is een combinatie bestaande uit de bedrijven Van Voskuilen Infratechniek en Roseboom Warmtedistributie.

 

VOROVO zal ongeveer 20 km warmte- en koudeleidingen aanleggen als onderdeel van fase 1 tijdens het bouwrijp maken van het gebied. Een optimale werking van dit leidingnet is essentieel voor een betrouwbare levering van warmte en koude voor de woning. 

instructies

Groenpoort

Download hieronder de aansluitvoorwaarden voor nieuwbouwwoningen in het deelplan Groenpoort.


In het document vind je de eisen waaraan woningen moeten voldoen voor ze aangesloten worden op het DEVO Groenpoort warmtenet. De aansluitvoorwaarden zijn van toepassing voor nieuwbouwwoningen in het deelplan Groenpoort en zijn opgezet voor aannemers en ontwikkelaars. Het team van DEVO kijkt graag mee of het ontwerp van de binnenhuisinstallatie voldoet aan de gestelde voorwaarden. DEVO controleert voorafgaand aan het plaatsen van de afleverset in de nieuwe woning of de binnenhuisinstallatie voldoet. Is dit niet het geval, dan moet de binnenhuisinstallatie eerst aangepast worden voordat wij overgaan tot het plaatsen van de afleverset.

updates

Het laatste nieuws over Groenpoort