Storing melden

We laten je niet in de kou staan

Heb je een probleem bij de levering van warmte én geen warm water? Bel dan het storingsnummer 0800 – 333 77 75 (gratis).

Mail voor minder urgente klachten naar storing@devo-veenendaal.nl of vul het storingsformulier op deze pagina in.

DEVO is verantwoordelijk voor de levering van warmte tot en met de afleverset in jouw meterkast. Ondervind je hier een probleem in, neem dan contact op met de DEVO storingsdienst. Bij storingen die worden veroorzaakt door de verwarmingsinstallatie na de DEVO afleverset, neem je contact op met jouw installateur of verhuurder.

filter%5Bactive%5D=1

Status:

De levering van warmte en koude verloopt op dit moment precies zoals het hoort.

Het verwerken van de data van de warmtemeters verloopt op dit moment niet goed, hierdoor ontbreken er mogelijk meterstanden in het klantportaal. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

storingsformulier

Laat ons weten waarmee we je kunnen helpen

Voor urgente storingen (geen warmte en geen warm water of een lekkage in de meterkast) is onze storingsdienst 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Voor minder urgente klachten, kun je tijdens kantooruren bellen naar het storingsnummer, een e-mail sturen naar storing@devo-veenendaal.nl of het formulier hiernaast invullen.

goed om te weten

Hoe snel wordt er gereageerd bij een storing? 

We willen de storing natuurlijk zo snel mogelijk verhelpen. De storingsdienst van DEVO stelt daarom alles in het werk om binnen 4 uur na melding van een acute storing aan de slag te gaan.

 

 

Worden er kosten in rekening gebracht om een storing te verhelpen?

Bij een storing aan de warmtevoorziening (warm tapwater / cv-systeem) kan de oorzaak liggen aan de DEVO-installatie of aan jouw woninginstallatie. Als er sprake is van een storing binnen de DEVO-installatie, dan verhelpen we de storing kosteloos. Als de oorzaak van de storing niet te wijten is aan de DEVO-installatie, maar een andere oorzaak heeft dan is er sprake van een onterechte melding. Een bezoek voor een onterechte melding brengen wij in rekening bij jou: we rekenen voorrijkosten van € 75,- en een uurtarief van € 70,-. 

samen lossen we het op

Wat kun je doen bij een storing?

Problemen met de verwarming van je woning of warm kraanwater kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms ligt het aan het DEVO energiesysteem. Maar klachten kunnen ook komen door een probleem in de verwarmingsinstallatie in jouw woning.

Kijk daarom eerst bij de beschrijving van de verschillende problemen hieronder voordat je contact opneemt met de DEVO storingsdienst. Hier staat per probleem een mogelijke oorzaak en oplossing.

filter%5Bactive%5D=1&filter%5Bcategory%5D%5B%5D=%2FStoring&filter%5Btags.tag%5D=storingspagina
Heeft DEVO een storingsdienst?

Ja, DEVO heeft een storingsdienst. Ervaar je een storing, kijk dan op onze pagina storing melden

Hoe snel wordt er gereageerd bij een storing?

De storingsdienst van DEVO stelt alles in het werk om binnen 4 uur na melding van een acute storing, werkzaamheden uit te laten voeren waardoor de storing zo snel mogelijk verholpen kan worden. 

Ik heb geen verwarming. Wat kan ik doen?

Doet je verwarming het niet? Controleer dan altijd eerst of je warm tapwater hebt. 

Als je wel warm tapwater hebt, dan is de levering van warmte aan de woning in orde en ligt de oorzaak niet aan de afleverset van DEVO. Is dit het geval, neem dan contact op met je installateur of de eigenaar (verhuurder) van de woning.

Is er naast verwarming ook geen warm tapwater? Dan is er mogelijk een collectieve storing of een storing in de afleverset van DEVO. Als er een collectieve storing bekend is of als er gecommuniceerd is dat er een onderbreking in de levering van warmte is, dan hoef je niets te doen. Er wordt in dat geval hard gewerkt aan een oplossing. Is er geen collectieve storing of onderbreking in de levering van warmte bekend? Neem dan contact met ons. Zie hiervoor onze contactpagina of meld een storing via onze pagina storing melden

Ik heb geen warm water. Wat kan ik doen?

Als je geen warm water hebt, controleer dan altijd eerst bij meerdere kranen of er geen warm tapwater is. Geven alle kranen geen warm tapwater en wel koud water? Dan is er mogelijk een collectieve storing of een storing in de afleverset van DEVO. 

Als er een collectieve storing bekend is of er is gecommuniceerd dat er een onderbreking in de levering van warmte is, dan hoef je niets te doen. We werken dan hard aan een oplossing. Is er geen collectieve storing of onderbreking in de levering van warmte bekend? Neem dan contact met ons. Zie hiervoor onze contactpagina of meld een storing via onze pagina storing melden.

Komt er geen warmwater uit één kraan en uit een andere kraan wel? Dan ligt de oorzaak aan de kraan of in de woning. In dat geval kan jezelf eventueel de kraan vervangen of repareren of neem contact op met een installateur of de eigenaar (verhuurder) van de woning.

Ik heb geen warm en koud water. Wat kan ik doen?

Als er helemaal geen water uit de kraan komt, kan het zijn dat er een collectieve storing is bij de waterleverancier. Neem in dit geval contact op met het waterleidingbedrijf (Vitens). 

Ik heb lekkage in de meterkast. Wat kan ik doen?

Draai bij een lekkage in de meterkast alle afsluiters onder de DEVO afleverset en de afsluiter van de drinkwaterleiding dicht. Alle kranen draai je naar links dicht (met de klok mee). 

De belangrijkste afsluiters die bij de DEVO afleverset dichtgezet dienen te worden, zijn die van de aanvoer van de warmte, de retour van de warmte/koude en de aanvoer van koude. Dit zijn afsluiters 4, 5 en 7, zie ook de gebruikershandleiding.

Komt het water uit de afleverset van DEVO, neem dan contact op met onze storingsdienst via onze pagina storing melden. Lekt het ergens anders, bel dan je installateur of neem contact op met de eigenaar (verhuurder) van de woning. 

Er is een lekkage aan mijn vloerverwarming, vloerverwarmingsverdeler of radiator. Wat kan ik doen?

Als je lekkage aan de vloerverwarming, vloerverwarmingsverdeler of bij een radiator hebt, is het als eerst van belang om het lekken te stoppen en verdere schade te voorkomen. Zet hiervoor de afsluiters van de koude aanvoer, de cv-aanvoer en de cv-retour onder de DEVO afleverset dicht. Dit zijn afsluiters 7, 9 en 10, zie ook de gebruikershandleiding. Alle kranen draai je naar links dicht (met de klok mee). Neem vervolgens contact op met je installateur of de eigenaar (verhuurder) van de woning. 

Er is condensvorming (vocht / water) op mijn vloer. Wat kan ik doen?

Als de vloerkoeling is ingeschakeld, kan er condensvorming ontstaan. De vloer wordt dan vochtig. Gelukkig komt dit zelden voor. Maar als het voorkomt, is dit meestal aan het eind van de zomer. Condensvorming ontstaat namelijk bij een combinatie van een hoge luchtvochtigheid, een hoge temperatuur in huis en een koele vloer. Het vocht uit de warme lucht condenseert op het moment dat het in contact raakt met de koude vloer. 

Dit probleem is dus geen probleem dat ontstaat door de warmte/koudelevering van DEVO. En het is ook geen storing in de binnenhuisinstallatie. Het is simpelweg iets dat bij het gebruik van vloerkoeling bij uitzonderlijke weersomstandigheden voor kan komen. Heb je hier last van, dan kun je het volgende doen:

  • Ventileer de ruimtes in huis goed, hiermee zorg je ervoor dat de luchtvochtigheid in huis daalt.
  • Verhoog (tijdelijk) de aanvoertemperatuur van de koeling, hiermee zorg je ervoor dat de temperatuur van je vloer stijgt. Je doet dit door de temperatuur van de koeling op de verdeler van je vloerverwarming (de binnenhuisinstallatie) middels de thermostaatknop te verhogen (bijvoorbeeld tijdelijk naar 18 á 20 graden).
    Of:
    Schakel tijdelijk de koeling uit. Dit doe je door de hendel in de meterkast om te zetten. Vergeet de koeling niet opnieuw in te schakelen op het moment dat je weer wilt koelen.

Aanvullende tip ter voorkoming van condens op de vloer; maak gebruik van een luchtvochtigheidsmeter. Bij een hoge luchtvochtigheid bereik je eerder het dauwpunt (condensatiepunt) dan bij een lage luchtvochtigheid. 

De ideale luchtvochtigheid in huis is tussen de 40 en 60%. Wanneer je de luchtvochtigheid in de woning hoog is of ziet dat de luchtvochtigheid buiten erg hoog is en binnen nog niet, is het aan te raden de aanvoertemperatuur van de koeling tijdelijk aan te passen of de koeling tijdelijk uit te schakelen. Ook voor het (extra) ventileren van je woning is het aan te raden om de luchtvochtigheid geregeld te controleren. 

Heb je vaker last van condensvorming, overleg dan met je installateur. Heb je andere vragen over je binnenhuisinstallatie, neem dan ook contact op met je installateur.

Mijn warmtemeter heeft een storing. Wat kan ik doen?

Als de warmtemeter bij de afleverset in de meterkast een storing heeft, verschijnt de melding INFO op de display. Wanneer hier sprake van is, laat het ons dan weten. Je kunt via onze contactpagina contact met ons opnemen of je kunt de storing melden via onze pagina storing melden

Mijn vloerverwarming werkt niet goed. Wat kan ik doen?

De vloerverwarming is eigendom van de woningeigenaar en valt hiermee niet onder de verantwoordelijkheid van DEVO. Indien je problemen ervaart met de vloerverwarming, neem dan contact op met je installateur of de eigenaar (verhuurder) van de woning.

Wanneer de verwarmingsinstallaties goed functioneert, maar sommige ruimtes niet goed verwarmd worden, kan het zijn dat de installatie ontlucht moet worden. Dit kan je mogelijk zelf doen, raadpleeg hiervoor de handleiding van je verwarmingsinstallatie of neem contact op met je installateur of de eigenaar (verhuurder) van de woning. 

De afleverset van DEVO maakt een vreemd en hard geluid, wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat je soms wat geluid van de afleverset van DEVO hoort, zoals een zacht stromingsgeluid van water als er warmtevraag vanuit de woning is. Maar hard geluid uit de afleverset, zoals een hard borend of kloppend geluid bij het tappen van warmwater of wanneer de verwarming aan gaat, is uiteraard niet wenselijk of de bedoeling. Dit kunnen wij verhelpen door de afleverset anders af te stellen. Als je last hebt van hard geluid, kan je via onze contactpagina contact met ons opnemen of meld de storing via onze pagina storing melden. Wij plannen dan een afspraak met je in om het geluid te verhelpen.

Ik ervaar geuroverlast bij de meterkast/ DEVO afleverset. Wat kan ik hier aan doen?

Als je geuroverlast bij de meterkast ervaart, kan het zijn dat de sifon van de inlaatcombinatie (onder de afleverset van DEVO in de meterkast) droog staat. Hierdoor kan er een rioolachtige lucht vrijkomen. Dit is eenvoudig te verhelpen door de sifon onder de afleverset te vullen met een kleine hoeveelheid water. Het water in de sifon zorgt voor een blokkade waardoor er geen rioollucht in de woning kan komen. Let daarbij op dat de sifon niet overloopt, vaak is een klein glaasje water voldoende. 

Ik heb de koeling ingeschakeld en ervaar geluidsoverlast, wat kan ik hier aan doen?

Wanneer je de koeling ingeschakeld hebt en een hard kloppend of borend geluid ervaart in je binnenhuisinstallatie of de afleverset van DEVO, wordt dit meestel veroorzaakt doordat de binnenhuisinstallatie de druk van de koeling niet aankan. Dit geluid komt hoogst waarschijnlijk van te lichte of verkeerde toegepaste componenten in de binnenhuisinstallatie die niet tegen de aanvoerdruk bestand zijn. Het kan zijn dat je hier voorheen geen hinder van had, maar nu wel. Doordat de wijk nog in ontwikkeling en groeiende is, veranderd de situatie en hiermee ook de aanvoerdruk van de koeling. De aanvoerdruk van de koeling is altijd binnen de gestelde aansluitvoorwaarden van DEVO, waaraan je binnenhuisinstallatie moet voldoen.

Indien je dit probleem ervaart, neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met je mee hoe dit opgelost kan worden.