Dit is devo

Duurzame energie voor heel Veenendaal-oost

DEVO is het lokale energiebedrijf van Veenendaal-oost. Wij leveren warmte en koeling aan de wijken Buurtstede, Veenderij en in de toekomst ook aan de wijk Groenpoort.

De warmte en koeling wordt geproduceerd in ons energiehuis naast de Rondweg-Oost. Voor de nieuwe wijk Groenpoort bouwen wij een nieuw energiehuis en warmtenet. Ons collectieve energiesysteem is duurzaam en werkt met warmte/koudeopslag en warmtekrachtkoppeling.

Met ons innovatieve energiesysteem voorkomen we heel wat CO2-uitstoot. Zo draagt DEVO bij aan het duurzame karakter van Veenendaal-oost.  

1470a13b-4f5a-412a-8a09-058c3fc0d0be,ccaa39c9-d1fb-50c3-1ec8-2e43beb3e8cb
Klein en lokaal

Betrokken bij de buurt

Duurzaam

Met de duurzame warmte van DEVO stoot je minder CO2 uit voor het verwarmen van jouw huis. 

devo

We bouwen aan een duurzame toekomst

DEVO levert warmte en koude aan ongeveer 2.000 woningen en voorzieningen in de wijken Buurtstede en Veenderij in Veenendaal-oost.

 

In 2007 is warmtebedrijf Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) opgericht. DEVO is opgericht als een Publiek Private Samenwerking door de gemeente Veenendaal en Quattro Energie BV. De wijk Veenendaal-oost is opgezet als een aardgasvrije wijk. Sinds 1 juli 2021 is de gemeente 100% aandeelhouder,  

 

Het warmtesysteem van DEVO is in 2008 oorspronkelijk ontworpen om 1.250 woningen in de wijk Buurtstede van warmte en koude te voorzien. Door betere isolatie van de woningen, bleek de gemiddelde warmtevraag per woning steeds lager te worden. Hierdoor ontstond een overschot aan opwekkingscapaciteit. Door het energiehuis op een aantal punten uit te breiden en aan te passen, kon ook de nieuwe wijk Veenderij op deze centrale aangesloten worden. Als ook de wijk Veenderij voltooid is, levert DEVO in deze twee wijken aan circa 2.100 huishoudens warmte en koeling.  

 

In 2010 is dit vernieuwende energiesysteem in bedrijf genomen. Sindsdien is DEVO bezig met het onderhouden en verbeteren van het systeem. We zorgen dat alles dat met de energielevering te maken heeft, goed verloopt. Hierdoor kunnen bewoners van Veenendaal-oost zorgeloos genieten van duurzaam opgewekte warmte.  

Nieuw!

Duurzame warmte voor Groenpoort

DEVO is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van een collectief duurzaam energiesysteem voor Groenpoort.


Het systeem van DEVO gaat warmte en koude leveren aan 930 woningen. De warmte en koude wordt geproduceerd in een nieuw te bouwen energiecentrale, pal naast de Rondweg-oost en de entree van de wijk. De centrale produceert dit op een innovatieve manier met behulp van warmtepompen en energieopslag in een groot warmtebuffer. 

updates

De laatste ontwikkelingen bij DEVO