Aandeelhouders DEVO hebben vertrouwen in toekomst

De aandeelhouders van Duurzame Energievoorziening Veenendaal-oost (DEVO) hebben hun vertrouwen getoond in de toekomst van het bedrijf. Met een financiële bijdrage en verlenging van de al lopende borgstelling investeren gemeente Veenendaal en Quattro Energie b.v. in de hoofddoelstelling van het bedrijf, het duurzaam en collectief leveren van warmte en koude in Veenendaal-oost.

 

 

Goede vooruitzichten

DEVO levert nu warmte en koude aan de bewoners van het centrale wijkdeel Buurtstede. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de woningbouw in het zuidelijk wijkdeel Veenderij. De betrokken partijen OVO en DEVO zijn onlangs overeengekomen dat DEVO ook daar de duurzame warmte en koude zal leveren.

 

Vertrouwen

De woningbouwproductie trekt aan en dat betekent dat een gestage groei van de wijk Veenendaal-oost wordt verwacht.
René Prop, directeur van DEVO: “Wij zijn blij met het vertrouwen dat de aandeelhouders hebben in het bedrijf. Mede op basis van hun investering in DEVO kunnen wij het gebied Veenderij aansluiten. En daarnaast investeren in verdere technische optimalisaties van het systeem in Buurtstede, zoals nieuwe afleversets en digitale meters die met een app door de bewoners kunnen worden afgelezen. Dit komt ten goede aan de dienstverlening van DEVO aan haar klanten. De koppeling van onze tarieven aan de Warmtewet zorgt er daarnaast voor dat de bewoners in Veenendaal–oost ook niet meer betalen dan in woningen elders met een traditionele gasaansluiting, ook niet bij een lichte aanpassing van de tarieven."

De aandeelhouders in DEVO geven aan hun besluit in het belang van de inwoners van Veenendaal-oost te hebben genomen, waarmee de continuïteit van de duurzame warmtelevering is gegarandeerd en het bedrijf vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.