Duurzame samenwerking in groene warmte voor Groenpoort

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de wijk Groenpoort! DEVO heeft de opdracht voor de aanleg van het warmte- en koudenet in Groenpoort gegund aan de combinatie VOROVO. Deze combinatie bestaat uit de bedrijven Van Voskuilen Infratechniek B.V. en Roseboom Warmtedistributie B.V.

Gerhard van de Lagemaat (directeur DEVO), Albèr van Ee (directeur Van Voskuilen) en Jan Koole (directeur Roseboom groep) tekenden samen de overeenkomst hiervoor.

Collectief duurzaam energiesysteem

Groenpoort, het noordelijk en laatste wijkdeel van Veenendaal-oost, staat bekend om haar groene karakter. Hier worden de komende jaren bijna 1.000 nieuwe woningen ontwikkeld. DEVO ontwikkelt en exploiteert een collectief duurzaam energiesysteem voor Groenpoort.

Het nieuwe systeem van DEVO zal warmte en koude leveren aan 930 woningen, geproduceerd in een energiehuis met behulp van warmtepompen en energieopslag in een groot warmtebuffer. Hierdoor kan het warmtebedrijf zoveel mogelijk duurzame energie produceren wanneer de zon schijnt of de wind waait. DEVO is een gemeentelijk warmtebedrijf dat al warmte en koude levert aan ongeveer 1.900 woningen en voorzieningen in de wijken Buurtstede en Veenderij in Veenendaal-oost.

 

Betrouwbaar distributienet

VOROVO zal ongeveer 20 km warmte- en koudeleidingen aanleggen als onderdeel van fase 1 tijdens het bouwrijp maken van het gebied. Een optimale werking van dit leidingnet is essentieel voor een betrouwbare levering van warmte en koude voor de woning. DEVO heeft alle vertrouwen in de samenwerking met VOROVO voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van dit distributienet.

Gerhard van de Lagemaat: “Wij werken aan een collectief energiesysteem voor Groenpoort waarbij we optimaal gebruik willen maken van duurzame energie. Een optimale werking van het leidingnet is essentieel voor een betrouwbare levering van warmte en koude voor de woningen. We zijn daarom erg blij met de samenwerking met VOROVO, een partij die al jarenlange ervaring heeft in de aanleg van leidingen en daarom veel expertise inbrengt.