Hoe duurzaam was DEVO in 2022?

Elk warmtenet in Nederland rapporteert één keer per jaar over de milieuprestaties. Belangrijk, want zo krijgt de overheid een goed beeld van de bijdrage van warmtenetten aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland. Ook DEVO brengt jaarlijks in kaart wat de milieu effecten zijn van de productie van warmte en koelte voor Veenendaal-oost. Benieuwd hoe we er in 2022 voor stonden? Bekijk dan nu ons warmte-etiket onderaan dit artikel! 

Warmte etiket 2022 

Vorig jaar waren er gemiddeld 1.816 woningen aangesloten op het DEVO warmtenet. In totaal hebben we 81.810 GJ aan warmte geproduceerd voor deze aansluitingen. Ruim een derde van deze warmte (37%) werd duurzaam geproduceerd. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen was dat aandeel ongeveer een kwart (26%). We konden deze stijging onder andere realiseren, doordat we een uitbreiding hebben gehad van de warmtepompen in het DEVO energiehuis. 

Een andere belangrijke graadmeter voor duurzaamheid is de hoeveelheid CO2 uitstoot die gepaard gaat met de productie van warmte. Dat kun je duidelijk in kaart brengen door te kijken naar de hoeveelheid CO2 (in kg) die vrijkomt om 1 GJ warmte te produceren. Wanneer je een woning verwarmt met een traditionele gasketel, is dat 58,5 kg/GJ. Voor DEVO’s warmte was dat vorig jaar 38,56 kg/GJ. Dat betekent dat je met de warmte van DEVO een stuk minder CO2 uitstoot. Dat is nog eens duurzaam! 

 

Bronnen van warmte 

In het energiehuis van DEVO wordt de warmte op verschillende manieren opgewekt. In het warmte etiket zie je dit terug als de WKO, de WKK en de gasketel.  

De WKO is de basis van ons warmtesysteem. Het staat voor Warmte- en koudeopslag. Onze warmtepompen maken gebruik van warmte en koelte die is opgeslagen in de bodem. We hebben hiervoor aparte warme en koude bronnen. Energie die we uit deze bronnen halen, is heel duurzaam: het gebruik van deze energie gaat niet gepaard met CO2-uitstoot.  

Voor de productie van warmte maken we logischerwijs gebruik van de warme bronnen. Onze warmtepompen zorgen ervoor dat het water uit deze warme bronnen nog verder wordt verwarmd, zodat het de goede temperatuur krijgt voor het warmtenet. Bijna de helft (45%) van de warmte die DEVO levert, kwam in 2022 vanuit die warmtepompen. 

De WKK staat voor warmte-krachtkoppeling en is in feite een gasmotor. Door daar gas te verbranden, ontstaat warmte voor het opwarmen van het water. Ook drijft de WKK een generator aan die stroom opwekt. Deze stroom gebruiken we zelf, bijvoorbeeld voor de warmtepompen, of we leveren het terug aan het elektriciteitsnet. In 2022 werd 47% van DEVO’s warmte opgewekt met de WKK. 

Tot slot staan er gasketels in het energiehuis. Deze kun je het best vergelijken met grote CV ketels. Deze staan er om de piekvraag op te vangen. Als het heel koud is en de vraag naar warmte dus groot is, springen deze bij. De gasketels zijn bovendien de backup voor het geval er een storing is in de warmtepompen of de WKK.  

 

Koeling en warmte in balans 

Naast de warmte, leverden we afgelopen jaar ook 25.769 GJ aan koeling. De koude hiervoor halen wij uit de ondergrondse koude bronnen van onze WKO. We leveren het koude water aan de woningen zodra daar de topkoeling is ingeschakeld. De temperatuur van dit water stijgt vervolgens weer door de warmte in de woning. Het opgewarmde water komt bij ons terug en de warme energie slaan wij op in de warme bronnen van onze WKO.    

De ondergrondse warme en koude bronnen vullen elkaar daarmee door het jaar heen aan. Want ook andersom gebeurt dit. De warme bronnen gebruiken we, zoals gezegd, voor het produceren van warmte met de warmtepompen. Aan het eind van dit proces is het water afgekoeld. Het afgekoelde water pompen we terug in de koude bron. En dat kunnen we in de zomer weer gebruiken voor de koeling. Op deze manier houden wij onze WKO bronnen goed in balans.   

 

Duurzame toekomst 

Met het warmte-etiket laten we zien hoe duurzaam we op dit moment zijn. We werken er natuurlijk aan om de warmte elk jaar steeds duurzamer te produceren. Zo dragen we bij aan een groene toekomst van Veenendaal-oost!