Hoe duurzaam was DEVO in 2023?

Eén keer per jaar rapporteren alle warmtenetten in Nederland over hun milieuprestaties. Op die manier krijgt de overheid een goed beeld van de bijdrage van warmtenetten aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland. Ook DEVO brengt jaarlijks de milieu-effecten van onze energieproductie in kaart. Benieuwd hoe we er in 2023 voor stonden? Bekijk dan nu ons warmte-etiket onderaan dit artikel! 

Warmte etiket 2023 

Vorig jaar hadden gemiddeld 1.996 woningen een aansluiting op het DEVO warmtenet. Voor deze aansluitingen hebben we in totaal hebben we 84.136 GJ aan warmte geproduceerd. Ruim een derde van deze warmte (39%) werd duurzaam geproduceerd. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dat een kleine stijging. In 2022 was dat aandeel namelijk 37%.  

Duurzaamheid kun je ook meten door te kijken naar de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van warmte. Een duidelijke graadmeter daarvoor is de hoeveelheid CO2 (in kg) die vrijkomt om 1 GJ warmte te produceren. Wanneer je een woning verwarmt met een traditionele gasketel, is dat 58,5 kg/GJ. Voor DEVO’s warmte was dat vorig jaar 34,54 kg/GJ. Met de warmte van DEVO stoot je dus een stuk minder CO2 uit. Dat is nog eens duurzaam! 

 

Bronnen van warmte  

In het energiehuis van DEVO wekken we op verschillende manieren warmte op. Dit zie je terug in het warmte etiket als de WKO, de WKK en de gasketel.   

De WKO staat voor Warmte- en Koude Opslag. Dit vormt de basis van ons warmtesysteem. Onze warmtepompen maken gebruik van warmte en koelte die is opgeslagen in de bodem. Hiervoor hebben we aparte warme en koude bronnen. Bij het gebruik van de energie die we uit deze bronnen komt geen CO2 vrij. Dat is dus de duurzaamste bron. Voor de productie van warmte maken we gebruik van de warme bronnen. Onze warmtepompen warmen het water uit deze bronnen nog verder op. Zo krijgt het de goede temperatuur voor het warmtenet. Bijna de helft (47%) van de warmte die DEVO levert, kwam in 2023 vanuit die warmtepompen.  

De WKK staat voor Warmte-Krachtkoppeling. Dit is een gasmotor. Door daar gas te verbranden, ontstaat warmte voor het opwarmen van het water. Ook drijft de WKK een generator aan die stroom opwekt. Deze stroom gebruiken we zelf, bijvoorbeeld voor de warmtepompen. Of we leveren het terug aan het elektriciteitsnet. In 2022 werd 38% van DEVO’s warmte opgewekt met de WKK.  

Tot slot staan er gasketels in het energiehuis. Deze kun je het best vergelijken met grote CV ketels. Deze staan er om de piekvraag op te vangen. Als het heel koud is en de vraag naar warmte dus groot is, springen deze bij. De gasketels zijn bovendien de backup voor het geval er een storing is in de warmtepompen of de WKK.   

Ten opzichte van 2022 is er vorig jaar meer warmte opgewekt met de gasketels (15% t.o.v. 8%) en minder met de WKK (38% i.p.v. 47%). Dit kwam doordat er in het derde kwartaal van 2023 een grote revisie van de WKK is geweest. Daarom is de WKK twee maanden uit bedrijf geweest en maakten we in deze periode meer gebruik van de gasketels. 

 

Koeling en warmte in balans  

Naast de warmte, leverden we afgelopen jaar ook 27.173 GJ aan koeling. De koude hiervoor komt uit de ondergrondse koude bronnen van onze WKO. We leveren het koude water aan de woningen zodra daar de topkoeling is ingeschakeld. De temperatuur van dit water stijgt vervolgens weer door de warmte in de woning. Het opgewarmde water komt bij ons terug en slaan wij op in de warme bronnen van onze WKO.     

De ondergrondse warme en koude bronnen vullen elkaar daarmee door het jaar heen aan. Want ook andersom gebeurt dit. De warme bronnen gebruiken we, zoals gezegd, voor het produceren van warmte met de warmtepompen. Aan het eind van dit proces is het water afgekoeld. Het afgekoelde water pompen we terug in de koude bron. En dat kunnen we in de zomer weer gebruiken voor de koeling. Op deze manier houden wij onze WKO bronnen goed in balans.    

 

Duurzame toekomst  

Met het warmte-etiket laten we zien hoe duurzaam we op dit moment zijn. Ons doel is om de warmte elk jaar steeds duurzamer te produceren. Zo dragen we bij aan een groene toekomst van Veenendaal-oost!