Tarieven

Wat kost duurzame energie?

Voor de levering van warmte door DEVO betaal je maandelijks een voorschotbedrag. Aan het eind van het jaar verrekenen we de termijnbedragen met je werkelijke warmteverbruik. We geven je graag uitleg over onze tarieven en over de opbouw van je energierekening.

De tarieven van DEVO zijn in overeenstemming met de Warmtewet en worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit betekent dat de kosten vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water.

voorschotbedrag of 

jaarnota inzien?

Bekijk je nota's via
 Mijn DEVO

uitleg tarieven

De opbouw van je rekening

Jouw energierekening bestaat uit vaste en variabele kosten. 

 

Elke maand betaal je een vast bedrag voor:
• Vastrechtkosten warmte, bestaand uit vaste kosten voor het warmteverbruik, de meterhuur en de afleverset
• Vastrechtkosten koeling


Daarnaast betaal je een variabel bedrag dat gebaseerd is op jouw energieverbruik. Dit zijn de kosten voor:
• Ruimteverwarming
• Warm kraanwater


In de meterkast vind je de warmtemeter, die precies meet hoeveel warmte je gebruikt. Het verbruik van koeling wordt niet gemeten. Hiervan kun je dus in de zomermaanden onbeperkt gebruik maken.

 

Goed om te weten: 

  • Om energie te besparen is de levering van koeling in de koude maanden uitgeschakeld. 
  • Bij gebouwen voor de voorzieningen wordt het verbruik van koeling wel gemeten en afgerekend.

 

Actuele tarieven

Elk jaar, op 1 januari, worden de tarieven vastgesteld die voor het hele jaar gelden. De actuele tarieven kun je hieronder downloaden:

Op het tarievenblad staat ook een voorbeeldberekening. Bekijk deze als je wilt weten op welke maandelijkse energiekosten je ongeveer kunt rekenen.

 

Afrekening

Op basis van het woningtype waarin je woont en (als we die gegevens hebben) het verbruik uit het verleden, maken we een schatting van het verwachte warmteverbruik. De variabele kosten voor het warmteverbruik baseren wij op deze schatting. 
Eén keer per jaar wordt je jaarnota opgesteld. Hierin staat een overzicht van de warmte die je daadwerkelijk verbruikt hebt. De termijnbedragen die je voor dat jaar hebt betaald, worden dan verrekend met dit werkelijke gebruik. Heb je meer verbruikt dan vooraf geschat? Dan moet je bijbetalen. Heb je juist minder verbruikt, dan krijg je geld teruggestort.
 

 

niet-meer-dan-anders

De Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Deze wet geeft extra bescherming aan warmte-afnemers van een lokaal warmtenet, omdat zij geen vrije keuze hebben in warmteleverancier. In de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks bepaalt. De ACM doet dit volgens het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dit betekent dat de kosten vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor centrale verwarming en warm water. 


Net als bij gas bestaat het tarief voor warmte uit verbruik en vastrecht. Het vastrecht voor warmte is hoger dan bij gas, maar je betaalt geen apart vastrecht aan een netbeheerder, zoals je wel doet bij gas. Ook heb je geen kosten voor onderhoud en vervanging van een cv-ketel. Het variabel warmtetarief (GJ) van DEVO is lager dan het vastgelegde tarief in de Warmtewet.

 

De verwachting is dat de huidige warmtewet vanaf halverwege 2024 vervangen wordt door een nieuwe warmtewet. Hiermee komt onder andere de vergelijking met gasgestookte woningen te vervallen.  

bespaartips

De voordeligste energie is de energie die je niet gebruikt.

Wil je geld besparen op je energierekening? Ga dan aan de slag met onze bespaartips! Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.