Energiehuis DEVO wordt uitgebreid en verduurzaamd

Momenteel zijn er bouwactiviteiten gaande naast het Energiehuis van DEVO. De centrale is in 2008 oorspronkelijk ontworpen om 1.250 woningen in Buurtstede van warmte en koude te voorzien. Door steeds betere isolatie van de woningen en daardoor een overschot aan opwekkingscapaciteit, is de centrale tot nu toereikend geweest voor een groter aantal woningen dan in eerste instantie verwacht. Op dit moment zijn circa 1.500 woningen/appartementen hierop aangesloten waarmee de centrale wel op het maximum van zijn kunnen draait. Op dit moment wordt volop gebouwd op de eilanden ABC en L van Veenderij. Begin 2021 wordt vervolgens ook nog eens gestart met het bouwrijp maken van de zuidrand van Veenderij, de eilanden HIK. Daarmee komt binnen afzienbare tijd het aantal aan te sluiten woningen voor DEVO op ca 2.100 stuks.

Uitbreiding energiecentrale 
De energiecentrale zal hiervoor moeten worden uitgebreid en DEVO heeft ervoor gekozen om de centrale tegelijkertijd ook verder te verduurzamen. De bestaande midden temperatuur warmtepompen ( 2 x 1 Megawatt) worden vervangen door hoge temperatuur warmtepompen ( 2 x 1,3 Megawatt). Dit geeft niet alleen meer capaciteit, maar ook de temperatuur van het water dat uit de warmtepompen komt wordt verhoogd van gemiddeld 500 á 550 Celsius naar 750 á 800 Celsius. Daarmee kan uw tapwater dus ook via de warmtepompen worden opgewekt. Hierdoor zal de gasgestookte WKK (Warmte Kracht Koppeling, deze produceert warmte en elektriciteit) minder worden ingezet. Het gasverbruik van DEVO neemt daardoor af, terwijl de totale productie van warmte (én koude) toeneemt.

DEVO gaat e-boiler plaatsen 
Nieuw is ook dat DEVO als eerste warmtebedrijf in Nederland een E-Boiler (Electrische boiler) van 1,5 Megawatt gaat plaatsen. Deze E-boiler gaan we allereerst gebruiken als vervanger en aanvulling op de noodzakelijke back-up capaciteit. Op dit moment gebruiken we daar gas gestookte boilers voor. Het huidige gebruik van nu nog gemiddeld 9 % per jaar gaat dan terug naar ca 1 á 2 %. Een belangrijke reductie dus in gasverbruik.

Daarnaast zijn wij door RVO/TNO gevraagd de E-boiler te gaan inzetten op de zogenaamde onbalans markt. Vanaf april t/m oktober wordt er op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk soms meer duurzame stroom aangeboden dan door gebruikers kan worden afgenomen. Wanneer de zon lang en veel schijnt, is er inmiddels een hoge productie van elektriciteit door zonnepanelen. Wanneer het lang hard waait gebeurt hetzelfde door de windmolens. Op dat moment is er binnen het elektriciteitsnetwerk behoefte aan het snel afnemen van grote hoeveelheden stroom. DEVO kan - wanneer zij op dat moment de E-boiler aanzet - snel veel stroom afnemen en deze omzetten in warmte. Dit noemen we ook wel “Power for Heat”.Als DEVO de warmte niet direct kan leveren aan haar klanten, dan wordt deze op dat moment binnen het warmtenetwerk in Veenendaal-oost opgeslagen. Op deze manier kan DEVO zowel het landelijke netwerk als ook het lokale stroomnetwerk helpen ontlasten en daarmee de onbalans tussen vraag en aanbod van stromen helpen balanceren. RVO/TNO hebben aan DEVO gevraagd om de resultaten te mogen volgen en daarmee ervaring op te doen voor de rest van Nederland.  
 

Grotere besparing CO2 door geplande aanpassingen 
Door deze werkzaamheden zal niet alleen de capaciteit van DEVO worden afgestemd op de uiteindelijk te verwachten vraag, maar zal ook de opwekking verder verduurzamen. Op dit moment bespaart DEVO al zo’n 30 á 35 % CO2 uitstoot, vergeleken met gasgestookte woningen elders in Veenendaal. Na afronding van de werkzaamheden aanstaand voorjaar , zal DEVO circa 60 á 65 % besparen. Daarmee komt DEVO en dus uw wijk Veenendaal-oost al aardig in de buurt van de gewenste 100 % reductie die de Gemeente zich ten doel heeft gesteld voor 2035.

Door de uitbreiding van de centrale en het gebruik van de hoge temperatuur warmtepompen, zal ook de capaciteit van de koude opwekking navenant toenemen. DEVO zal ook extra pompcapaciteit installeren. Door de combinatie van deze maatregelen, samen met het aanleggen van een nieuwe transportleiding vanaf de centrale naar de eilanden HIK, zal de levering van koude volgend jaar zomer naar verwachting voor alle huizen weer op orde zijn.

De uitbreiding van de centrale wordt op dit moment vormgegeven door het plaatsen van twee containers met daarin o.a. de E-boiler. Voor het landschappelijk inpassen hiervan moet samen met de gemeente nog een definitief plan worden gemaakt. We wachten hiermee tot het moment dat het ontwerp gereed is van de woningen die ter plaatse van de huidige geluidswal ten noorden van de centrale worden gebouwd. Op dat moment zal de landschappelijke inpassing kunnen worden bepaald en de uitbreiding kwalitatief goed worden “ingepakt”.